انجمن ژئوتکنیک ایران و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برگزار میکنند
  یکشنبه, 31 تیر 1403  
لینکهای مفید
حامیان مالی کنفرانس

حامیان کنفرانس

شهرداری تبریز

01220-77240

حامیان علمی کنفرانس